چهارشاخ ها

چهارشاخ ها چهارشاخ (چَنگک) ابزار کشاورزی دسته‌داری است که معمولاً دسته‌ ای از جنس چوب دارد و به دسته بیل و پارو شبیه است. به یک سر آن چهار شاخه نوک تیز معمولاً پولادین که اندکی خمیدگی دارند وصل شده‌است. ازاین‌رو روی هم‌رفته به پنجه انسان و چنگال غذاخوری بی‌شباهت...

ادامه مطلب