بند سگ سان مکث

بند سگ چیست؟ بندی که به قلاده سگ متصل می شود و می توانیم با در دست گرفتن آن سگ را هدایت کنیم، بندسگ نامیده می شود انواع بند قلاده سگ: بند استاندارد بند با دسته جمع شونده بند با قابلیت تنظیم اندازه بند زنجیری بند چند شعبه(برای چند سگ) بند کوتاه ...

ادامه مطلب