تاریخچه بلبرینگ

بلبرینگ و کارکردهای آن برای آنکه با بلبرینگ6204zz سان‌مکث بیشتر آشنا بشیم لازم است که تاریخچه آن را بدانیم. بلبرینگ از دو بخش ball به معنای گوی و bearing به معنای تحمل‌کردن تشکیل می شود. هدف یک بلبرینگ کاهش اصطکاک دورانی و تحمل بارهای شعاعی و محوری است.با استفاده از حداقل...

ادامه مطلب